Dívka s rouškou.

K fotografii mě inspirovalo současné dění a zůstane tak pro mne, navždy mementem současnosti …

Menu